Naujienos

Kviečiame viešai išreikšti paramą deklaracijai "Psichikos sveikata 2030"

 BE_FINish.jpg  

Ar gali Lietuva gali pasveikti nuo savižudybių, smurto ir patyčių?
Taip!

Kviečiame viešai išreikšti paramą deklaracijai "Psichikos sveikata 2030", kuria atkreipiamas dėmesys į esminės spragas Lietuvos psichikos sveikatos priežiūros sistemoje bei siūlomi konkretūs sprendimai.

Dalinkimės šia žinute savo paskyrose, siekime seniai laukiamo proveržio psichikos sveikatos srityje kartu!

Deklaracija

daugiau ›

Globos įstaigos: individualizuoti fiksavimo diržai, bet ne paslaugos

Diskusijose apie stacionarios globos sistemos pertvarką, už neatidėliotiną reformą pasisakančių nevyriausybinių organizacijų retorikoje pasigirsta „kankinimų ir nežmoniško elgesio sąvoka“. Šis argumentas gerokai trikdo valdžios atstovus, politikus, visuomenę. Kokie įrodymai, kad įstaigos, kurių misija yra globoti socialiai pažeidžiamus visuomenės narius, kankina arba nežmoniškai elgiasi su savo gyventojais? Vykdydami žmogaus teisių stebėseną ir lankydamiesi globos institucijose, nevyriausybinių organizacijų atstovai gauna žodinės informacijos apie priverstinius abortus, sterilizaciją, fizinės ir seksualinės prievartos, suvaržymo atvejus. Tačiau šie globos sistemą kompromituojantys faktai nėra dokumentuojami, ir dažnam teiginiui apie kankinimus pagrįsti įrodymų trūksta. Piliečiai vengia kreiptis į teisėsaugos institucijas ir nenori gadinti santykių su tų įstaigų administracijomis, kuriose jie ar jų artimieji gyvena ir gauna socialinę globą. Lietuvoje nėra nepriklausomos įstaigos, kuri nagrinėtų ar padėtų piliečiams spręsti specifines su žmogaus teisėmis susijusias problemas anapus institucijų sienų. Seimo kontrolierių įstaiga, vykdydama kankinimų prevenciją, vykdo žmogaus teisių pažeidimų stebėseną ir prevenciją bendra tvarka, tačiau šios institucijos mandatas neapima teisinės pagalbos asmeniniais atvejais.

daugiau ›

Seime pristatytas alternatyvus planas Lietuvos psichikos sveikatai stiprinti

Gegužės 15 d. Lietuvoje pirmą kartą vyko NVO inicijuota, kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Seimo sveikatos reikalų komitetu ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu organizuota tarptautinė konferencija „Psichikos sveikatos politika Europoje ir Lietuvoje 10 metų po Helsinkio konferencijos: nuo pokyčių vizijos iki rezultatų“. Konferencijos metu buvo ne tik apžvelgta Lietuvos psichikos sveikatos politikos raida bei problemos, tačiau taip pat NVO ir nepriklausomų ekspertų pasiūlytas alternatyvus planas psichikos sveikatai stiprinti

daugiau ›

Lietuvos psichikos sveikatos sistema: geriausio sprendimo paieškos

2015 m. gegužės 15 d. Lietuvoje pirmą kartą vyks NVO inicijuota, kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Seimo sveikatos reikalų komitetu ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu organizuojama tarptautinė konferencija „Psichikos sveikatos politika Europoje ir Lietuvoje 10 metų po Helsinkio konferencijos: nuo pokyčių vizijos iki rezultatų“, kurios metu Lietuvos ir užsienio ekspertai apžvelgs Lietuvos psichikos sveikatos politikos raidą ir pristatys alternatyvų Lietuvos psichikos sveikatos stiprinimo priemonių planą.

daugiau ›

Europos Žmogaus Teisių Teismas – potencialus asmens kelias į teisingumą, skatinantis ir sistemines reformas

Žmogaus teisės (toliau - ŽT) – tai universalios teisės, gyvenimiškos vertybės, kurios be jokių išimčių priklauso kiekvienam iš mūsų, nesvarbu, kur ar kaip mes gyvename, kokio esame būdo, kokia mūsų socialinė padėtis ar kokia teisinė sistema vyrauja valstybėje. Šios teisės – tai laisvė, imunitetas ir privilegija asmeniui, galimybė realizuoti save bei būti pilnaverte visuomenės dalimi. Dar netolimoje praeityje Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė, jog valstybė neturi jokių teisių į asmeninį žmogaus gyvenimą, o vienintelis moralinis valdžios tikslas yra individualių asmenų teisių apsauga. Tokiu požiūriu vadovaujasi ir Europos Sąjunga bei kiekviena atskira jos valstybė, stengdamasi užtikrinti kuo efektyvesnę ŽT apsaugą. 

daugiau ›