Naujienos

„Psichikos sveikatos perspektyvos“ nuo šiol aktyviai veiks Baltarusijoje

Jau ne vienerius metus VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ dalyvauja Lietuvos viešojoje politikoje bendradarbiaudama su kitomis nacionalinėmis NVO, siekiant efektyvaus perėjimo nuo institucinės globos prie humaniškų ir tarptautinius žmogaus teisių standartus atitinkančių bendruomeninių paslaugų. Savo sukauptą patirtį nuo 2016 m. sausio mėnesio perkeliame ir į kaimyninę Baltarusiją, pradėdami įgyvendinti trejų metų trukmės projektą „Deinstitucionalizacija – kaip galimybė užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, žmogaus teises Baltarusijoje“

daugiau ›

Spalvotos paguodos skrynelės moko vaikus pažinti ir drąsiai kalbėti apie emocijas

Kodėl vaikai deda savo gyvūnėlius į skrynutes? Ką saugo devyni užraktai ir mersedeso logotipas? Ką veikia skrynelėje mobilus telefonas ir kaštonai? Ar tikrai galima berniukams verkti, o mergaitėms pykti? Su kuo pasikalbėti, kai labai baisu?

Lietuvoje jau yra vaikų, kurie žino atsakymus į šiuos ir kitus labai sudėtingus klausimus. Spalio mėnesį, minint pasaulinę Psichikos sveikatos dieną, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ kartu su Vilniaus ir Klaipėdos miestų visuomenės sveikatos biurais apmokė visuomenės sveikatos specialistes bei mokyklų psichologes vesti „Paguodos skrynelių“ užsiėmimus vaikams. Sparčiai į paauglystę žengiantys ketvirtokai ir penktokai jau gali puikiai skirti savo emocijas ir suprasti jų valdymo principus, diskutuoti apie įvairius emocijų raiškos būdus. Mokyklų specialistės stebėjosi, kokia svarbi vaikams ši tema, kaip noriai jie dalinasi savo išgyvenimais, kaip trokšta būti išklausyti.

daugiau ›

Vystomasis bendradarbiavimas skinasi kelią į Lietuvos aukštąsias mokyklas

Vilniaus universitete vystomojo bendradarbiavimo (VB) temoms dėmesio praktiškai neskiriama. Dažniausiai tai priklauso nuo pavienių dėstytojų iniciatyvos integruoti arba ne VB aspektus į savo dėstomus dalykus.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ kartu su partneriais įgyvendinamo projekto veiklų dėka 2015 m. pavasario ir 2015 m. rudens semestruose VU Socialinio darbo katedroje pradėta daugiau domėtis šiomis temomis. Keletas žmogaus teisių paskaitų, dėstomų bakalauro II kurso studentams, o tai pat ir Erasmus studentams bei Europos socialinio darbo magistrantūros studentams bei Socialinės politikos programos kurso „Socialinės politikos kaitos veiksniai ir procesai“, temos buvo skirtos vystomajam bendradarbiavimui aptarti. 

daugiau ›

Lietuvos neįgaliųjų forumas kviečia į diskusiją Šiauliuose apie perėjimą nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų

Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas” tęsia diskusijų ciklą apie socialinės globos pertvarkos (deinstitualizacijos) iniciatyvas regionuose ir š.m. spalio 5 d. kviečia Jus į Šiauliuose organizuojamą susitikimą, Šiaulių kultūros centre, Aušros al. 31. Diskusijos pradžia – 13.00 val.

daugiau ›

Viešas kreipimasis dėl pasitraukimo iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės

Mes, „Psichikos sveikata 2030“ koaliciją atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos bei ekspertai, siekdami bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerija, 2015 m. gegužės mėnesį parengėme ir pateikėme diskusijai psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos priemonių planą. Plane įvardinti prioritetiniai veiksmai, siekiant efektyvios psichikos sveikatos priežiūros sistemos ir gerėjančių psichikos sveikatos indikatorių ir rodiklių Lietuvoje.

Šį planą pristatėme ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 patvirtintai darbo grupei „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo“, kurioje buvo pakviesta dalyvauti „Psichikos sveikata 2030“ koalicijos atstovė bei kiti nepriklausomi ekspertai.

daugiau ›