Naujienos

Lietuvos neįgaliųjų forumas kviečia į diskusiją Šiauliuose apie perėjimą nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų

Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas” tęsia diskusijų ciklą apie socialinės globos pertvarkos (deinstitualizacijos) iniciatyvas regionuose ir š.m. spalio 5 d. kviečia Jus į Šiauliuose organizuojamą susitikimą, Šiaulių kultūros centre, Aušros al. 31. Diskusijos pradžia – 13.00 val.

daugiau ›

Viešas kreipimasis dėl pasitraukimo iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės

Mes, „Psichikos sveikata 2030“ koaliciją atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos bei ekspertai, siekdami bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerija, 2015 m. gegužės mėnesį parengėme ir pateikėme diskusijai psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos priemonių planą. Plane įvardinti prioritetiniai veiksmai, siekiant efektyvios psichikos sveikatos priežiūros sistemos ir gerėjančių psichikos sveikatos indikatorių ir rodiklių Lietuvoje.

Šį planą pristatėme ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 patvirtintai darbo grupei „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo“, kurioje buvo pakviesta dalyvauti „Psichikos sveikata 2030“ koalicijos atstovė bei kiti nepriklausomi ekspertai.

daugiau ›

Autorius: Lietuvos neįgaliųjų forumas
Socialinių įmonių įstatymas, užuot integravęs sunkią negalią turinčius žmones, palieka juos už darbo rinkos ribų

Pranešimas žiniasklaidai 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2015 m. spalio 31 d. priims patikslinto Socialinių įmonių įstatymo įgyvendinamus teisės aktus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas patikslintas socialinių įmonių įstatymas neskatina sunkią negalią turinčių žmonių integracijos į darbo rinką, nors būtent šiai grupei reikalinga didžiausia parama. Šiuo metu socialinėse įmonėse labiausiai pažeidžiamų ir sunkiausios negalios žmonių darbo vietas užima lengvos negalios darbuotojai, kurie įsidarbinti gali pagal kitas valstybės remiamas programas, tuo metu sunkios negalios žmonės lieka atskirti ne tik nuo visuomenės, tačiau ir nuo galimybės dirbti.

daugiau ›

Pirmoji pagalba psichikos sveikatai

Visame pasaulyje plačiai paplitę pirmosios pagalbos kursai, kurių metu mokoma kaip suteikti pirminę pagalbą užspringusiam, susižalojusiam, kraujuojančiam, ar kitaip fiziškai sužeistam asmeniui iki kol atvyksta medikai, galintys tęsti profesionalų gydymą. Nors statistika rodo, jog yra didesnė tikimybė kiekvienam mūsų tiesiogiai susidurti su psichikos, o ne fizinės sveikatos problemų turinčiu asmeniu, didžiajai visuomenės daliai trūksta reikalingų žinių ir įgūdžių, kaip padėti psichikos sveikatos sunkumų turintiems ar krizę patiriantiems žmonėms. Dažnai apskritai vis dar nepripažįstama, kad tokių žinių ir įgūdžių turėjimas būtinas, norint užkirsti kelią sunkių psichikos sveikatos būklių, negalios vystymuisi ar savižudybėms.

daugiau ›

Dėl psichikos sveikatos prioritetų partijų rinkiminėse programose

Artėjant 2016 m. Seimo rinkimams NVO ir ekspertų koalicija "Psichikos sveikata 2030" kviečia Lietuvos politines partijas susipažinti su Lietuvos psichikos sveikatos strategijos ir savižudybių prevencijos alternatyviu priemonių planu 2016-2018 m. Jame siūlomos priemonės yra atrinktos kaip prioritetinės, siekiant spręsti per daugelį metų susiklosčiusias psichikos sveikatos priežiūros problemas. Rengiant partijų rinkimines programas, siūloma naudotis plane pateikiamomis principinėmis nuostatomis dėl visuomenės psichikos sveikatos, atsiriboti nuo deklaratyvių pareiškimų ir prisiimti realius politinius įsipareigojimus siekiant proveržio svarbiausiose psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo srityse – įgyvendinant veiksmingą savižudybių prevenciją, vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vystymą ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros plėtrą.

daugiau ›