Naujienos

Spalvotos paguodos skrynelės moko vaikus pažinti ir drąsiai kalbėti apie emocijas

Kodėl vaikai deda savo gyvūnėlius į skrynutes? Ką saugo devyni užraktai ir mersedeso logotipas? Ką veikia skrynelėje mobilus telefonas ir kaštonai? Ar tikrai galima berniukams verkti, o mergaitėms pykti? Su kuo pasikalbėti, kai labai baisu?

Lietuvoje jau yra vaikų, kurie žino atsakymus į šiuos ir kitus labai sudėtingus klausimus. Spalio mėnesį, minint pasaulinę Psichikos sveikatos dieną, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ kartu su Vilniaus ir Klaipėdos miestų visuomenės sveikatos biurais apmokė visuomenės sveikatos specialistes bei mokyklų psichologes vesti „Paguodos skrynelių“ užsiėmimus vaikams. Sparčiai į paauglystę žengiantys ketvirtokai ir penktokai jau gali puikiai skirti savo emocijas ir suprasti jų valdymo principus, diskutuoti apie įvairius emocijų raiškos būdus. Mokyklų specialistės stebėjosi, kokia svarbi vaikams ši tema, kaip noriai jie dalinasi savo išgyvenimais, kaip trokšta būti išklausyti.

daugiau ›

Vystomasis bendradarbiavimas skinasi kelią į Lietuvos aukštąsias mokyklas

Vilniaus universitete vystomojo bendradarbiavimo (VB) temoms dėmesio praktiškai neskiriama. Dažniausiai tai priklauso nuo pavienių dėstytojų iniciatyvos integruoti arba ne VB aspektus į savo dėstomus dalykus.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ kartu su partneriais įgyvendinamo projekto veiklų dėka 2015 m. pavasario ir 2015 m. rudens semestruose VU Socialinio darbo katedroje pradėta daugiau domėtis šiomis temomis. Keletas žmogaus teisių paskaitų, dėstomų bakalauro II kurso studentams, o tai pat ir Erasmus studentams bei Europos socialinio darbo magistrantūros studentams bei Socialinės politikos programos kurso „Socialinės politikos kaitos veiksniai ir procesai“, temos buvo skirtos vystomajam bendradarbiavimui aptarti. 

daugiau ›

Lietuvos neįgaliųjų forumas kviečia į diskusiją Šiauliuose apie perėjimą nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų

Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas” tęsia diskusijų ciklą apie socialinės globos pertvarkos (deinstitualizacijos) iniciatyvas regionuose ir š.m. spalio 5 d. kviečia Jus į Šiauliuose organizuojamą susitikimą, Šiaulių kultūros centre, Aušros al. 31. Diskusijos pradžia – 13.00 val.

daugiau ›

Viešas kreipimasis dėl pasitraukimo iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos darbo grupės

Mes, „Psichikos sveikata 2030“ koaliciją atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos bei ekspertai, siekdami bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerija, 2015 m. gegužės mėnesį parengėme ir pateikėme diskusijai psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos priemonių planą. Plane įvardinti prioritetiniai veiksmai, siekiant efektyvios psichikos sveikatos priežiūros sistemos ir gerėjančių psichikos sveikatos indikatorių ir rodiklių Lietuvoje.

Šį planą pristatėme ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-83 patvirtintai darbo grupei „Dėl darbo grupės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano pakeitimo projektui parengti sudarymo“, kurioje buvo pakviesta dalyvauti „Psichikos sveikata 2030“ koalicijos atstovė bei kiti nepriklausomi ekspertai.

daugiau ›

Autorius: Lietuvos neįgaliųjų forumas
Socialinių įmonių įstatymas, užuot integravęs sunkią negalią turinčius žmones, palieka juos už darbo rinkos ribų

Pranešimas žiniasklaidai 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2015 m. spalio 31 d. priims patikslinto Socialinių įmonių įstatymo įgyvendinamus teisės aktus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamas patikslintas socialinių įmonių įstatymas neskatina sunkią negalią turinčių žmonių integracijos į darbo rinką, nors būtent šiai grupei reikalinga didžiausia parama. Šiuo metu socialinėse įmonėse labiausiai pažeidžiamų ir sunkiausios negalios žmonių darbo vietas užima lengvos negalios darbuotojai, kurie įsidarbinti gali pagal kitas valstybės remiamas programas, tuo metu sunkios negalios žmonės lieka atskirti ne tik nuo visuomenės, tačiau ir nuo galimybės dirbti.

daugiau ›