Naujienos

Rūpintis probleminiais vaikais lietuvius mokys norvegai

2009 m. gruodžio 14–18 d. d. įvykusi 15-os Lietuvos specialistų stažuotė Oslo miesto Sagene seniūnijoje (Norvegija) turėtų prisidėti sprendžiant probleminių, t. y. psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių, vaikų integracijos į bendruomenę problemas Lietuvoje. Stažuotė organizuota pagal Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Darbo su delinkventinio elgesio vaikais, taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę, tobulinimas ir specialistų kompetencijų ugdymas pasitelkiant Norvegijos patirtį“, kurį vykdo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su partneriais LR Švietimo ir mokslo ministerija ir Oslo miesto Sagene seniūnija. Tarp 15 stažuotės dalyvių –Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos specialistai, vaikų socializacijos centrų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Stažuotė, kurios metu aplankytos Sagene seniūnijos Vaiko gerovės tarnyba, vietos mokykla, vaikų ir jaunimo paslaugų centras, jaunimo bendruomeniniai gyvenimo namai ir kt., išklausytos paskaitos, yra viena iš projekte įgyvendinti numatytų veiklų.

daugiau ›

Sauliaus Pečiulio šviesiam atminimui

Šiandien mes atsisveikinome su Sauliumi Pečiuliu, kuris buvo itin ryški asmenybė ir svarbus žmogus mūsų organizacijos veikloje. Jo entuziazmo ir pasišventimo dėka itin sustiprėjo psichikos pacientų teisių atstovavimas, o jo netektis bus žymi visam psichikos paslaugų vartotojų judėjimui Lietuvoje.

Saulius Pečiulis taip pat buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, rašytojas, kūrėjas, mokslininkas, kuris, skleisdamas savo idėjas, mintis bei prisiminimus nepaliko abejingo nei vieno jį pažinojusio žmogaus.

Prisiminimais apie Saulių Pečiulį dalinasi Global Initiative on Psychiatry generalinis direktorius Robertas van Vorenas.

Skaityti čia

daugiau ›

Pasuk galvą. Kovok už psichikos sveikatą!

Dalyvauk konkurse „Kovok už psichikos sveikatą“. Laimėk galimybę apsilankyti psichikos sveikatos projekte Afrikoje. Besivystančiose valstybėse psichikos bei psichologinės ir socialinės problemos yra dažnas reiškinys. Daug žmonių kenčia nuo depresijos, priklausomybės ir prievartos šeimoje, ypač karo ir skurdo nualintose šalyse. Būkite kūrybingi ir padėkite mums skatinti psichikos sveikatą visame pasaulyje! Parašykite esė ir varžykitės su komandomis iš Nyderlandų, Bulgarijos, Rumunijos ir Lietuvos. Registruokitės adresu http://www.triggeryourmind.net/

Daugiau informacijos:

daugiau ›

Nevyriausbinių organizacijų iniciatyvos psichikos sveikatos srityje

Didelis ir tinkamai netenkinamas psichoterapijos, socialinių darbuotojų, psichologų paslaugų poreikis, sutrikusios psichikos asmenų įdarbinimas, į kintančią pacientų būklę neorientuota psichikos centrų veikla, pernelyg didelės priemokos kompensuojamiesiems vaistams ir kt. – tai dalis visuomenės psichikos sveikatos klausimų, kuriuos kaip aktualiausius įvardijo psichikos sveikatos srityje dirbančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) koalicijos nariai. Š. m. rugpjūčio 27 d. įvyko pirmasis Lietuvos NVO, veikiančių visuomenės psichikos sveikatos srityje, susirinkimas įgyvendinant Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu“.

daugiau ›

Visuomenės psichikos sveikatos gerinimui - suvienytos pajėgos

Pasaulio Sveikatos Organizacijos duomenimis, Lietuva tebepirmauja Europoje bei pasaulyje pagal savižudybių, patyčių mokyklose, tautos alkoholizacijos, kvaišalų vartojimo, smurto prieš moteris ir vaikus reiškinių rodiklius. Anot VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ direktorės Dovilės Juodkaitės, tai byloja apie grėsmingą Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos padėtį ir nors pasaulinės tendencijos rodo, kad psichikos sveikata tapo visuotiniu sveikatos politikos prioritetu, Lietuvoje visuomenės psichikos sveikatai vis dar skiriamas nepakankamas dėmesys.

daugiau ›