Naujienos

Globali Iniciatyva Psichiatrijoje: metas ryžtingai pensionatų pertvarkai

2010 m. kovo 4 d. dienraštyje Lietuvos rytas publikuotame straipsnyje “Neįgaliųjų pensione – tarsi budelio irštvoje“ paviešintos problemos apie žmogaus teisių situaciją socialinės globos institucijose, kurias seniai kelia visuomeninė organizcija Globali iniciatyva prichiatrijoje. Reaguodama į viešoje erdvėje kilusią diskusiją, Globali iniciatyva psichiatrijoje kreipiasi į valdžios institucijas ir kviečia imtis neatidėliotinų veiksmų socialinės globos sistemos reformai įgyvendinti.

daugiau ›

Dr. Benedetto Saraceno tapo naujuoju organizacijos Global Initiative on Psychiatry Tarybos nariu

Tarptautinė ne pelno organizacija Global Initiative on Psychiatry (GIP) su džiaugsmu praneša, jog Dr. Benedetto Saraceno šiandien tapo jos tarybos pirmininku.

daugiau ›

Paroda

VšĮ "Globali iniciatyva psichiatrijoje" įgyvendindama Europos Komisijos finansuojamą dviejų metų projektą "Increasing Recognition of Mental Heath as an Integral Part of European Development Assistance in Four EU Countries", kuriame dalyvauja Rumunija, Lietuva, Bulgarija ir Nyderlandų Karalystė, pristato foto parodą "Psichikos sveikata besivystančiose šalyse". Parodos tikslas yra atkreipti dėmesį į psichikos sveikatos įtaką žemas ar vidutines pajamas turinčiose šalyse.

Besivystančiose valstybėse psichikos bei psichologinės ir socialinės problemos yra dažnas reiškinys. Daug žmonių kenčia nuo depresijos, priklausomybės ir prievartos šeimoje, ypač karo ir skurdo nualintose šalyse. Šiems žmonėms psichikos sveikatos pagalba vis dar nepasiekiama. Kai kuriose Afrikos valstybėse tėra 1 psichiatras 1 milijonui gyventojų ir labai trūksta kvalifikuotų slaugytojų ir socialinių darbuotojų. Remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos 2007 m. ataskaita, dauguma besivystančių valstybių išleido mažiau negu 1% savo sveikatos priežiūros biudžeto lėšų psichikos sveikatos priežiūrai.

Nuotraukas galite pamatyti čia

daugiau ›

Konferencija

2010 vasario 18-19 d. viešbutyje "Artis Centrum Hotels" vyksta konferencija "Visuotinio švietimo galimybės ir perspektyvos Lietuvoje", kurią Europos Tarybos ir Europos Komisijos užsakymu organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centas, neformaliojo švietimo asociacija „Jaunimo akademija“, Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, Lietuvos savivaldybių asociacija, Annos Lindh fondas.

daugiau ›

Rūpintis probleminiais vaikais lietuvius mokys norvegai

2009 m. gruodžio 14–18 d. d. įvykusi 15-os Lietuvos specialistų stažuotė Oslo miesto Sagene seniūnijoje (Norvegija) turėtų prisidėti sprendžiant probleminių, t. y. psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių, vaikų integracijos į bendruomenę problemas Lietuvoje. Stažuotė organizuota pagal Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamą projektą „Darbo su delinkventinio elgesio vaikais, taikant vaiko vidutinės priežiūros priemonę, tobulinimas ir specialistų kompetencijų ugdymas pasitelkiant Norvegijos patirtį“, kurį vykdo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su partneriais LR Švietimo ir mokslo ministerija ir Oslo miesto Sagene seniūnija. Tarp 15 stažuotės dalyvių –Švietimo ir mokslo ministerijos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos specialistai, vaikų socializacijos centrų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Stažuotė, kurios metu aplankytos Sagene seniūnijos Vaiko gerovės tarnyba, vietos mokykla, vaikų ir jaunimo paslaugų centras, jaunimo bendruomeniniai gyvenimo namai ir kt., išklausytos paskaitos, yra viena iš projekte įgyvendinti numatytų veiklų.

daugiau ›