Naujienos

Psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO koalicija pasiryžusi veikti psichikos sutrikimų turinčių asmenų labui

Š. m. birželio mėn. baigiamas įgyvendinti vienerius metus trukęs projektas „Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu“, bendrai finansuotas Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Projekto vykdytojas – VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (GIP) kartu su partneriais Lietuvos psichologų sąjunga ir VšĮ „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“.

daugiau ›

Sveikatos apsaugos ministerija kviečiama imtis efektyvaus psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo

Š. m. balandžio 22 d. įvyko Sveikatos apsaugos ministerijos surengtas posėdis dėl Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo Lietuvoje, kurį balandžio mėnesio pradžioje inicijavo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (toliau tekste – GIP).

Praėjus trejiems metams po Psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo LR Seime, GIP siekia dar kartą atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į šalies įsipareigojimus tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu užtikrinti žmogaus teises visiems žmonėms bei skatina įgyvendinti valstybės priimtus strateginius dokumentus. „Strategija yra aukščiausio lygmens politinis dokumentas, kuris apibrėžia valstybės psichikos sveikatos sistemos raidos principus, tad jos įgyvendinimas privalėtų tiesiogiai užtikrinti šių principų nuoseklų įgyvendinimą. Deja, šiandien kyla didelių abejonių dėl to, ar Vyriausybė ruošiasi įgyvendinti Strategijoje įtvirtintas principines nuostatas,“ – teigia GIP direktorė D. Juodkaitė.

daugiau ›

Lietuvos Respublikos Seimas vienbalsiai priėmė Įstatymą dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo

Šiandien, 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas vienbalsiai (95 balsai „už“) priėmė Įstatymą dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo.

Įstatymas priimtas su išlyga dėl Konvencijos 25 straipsnio a punkto. Dėl šios išlygos (2 Straipsnio) buvo balsuota atskirai, už – 70, prieš – 3, susilaikė – 19 parlamentarų.

Parengta pagal Lietuvos neįgaliųjų forumo informaciją

daugiau ›

Negalios klausimai darbotvarkės viršūnėje: Europos socialinės srities ministrai žengė žingsnį keičiant Europos politiką neįgalių asmenų atžvilgiu

2010 gegužės 21 dieną 25 - kių ES šalių narių atstovai dalyvavo neformaliame ministrų susitikime negalios klausimais, kuris vyko Saragosoje, Ispanijoje. Pagrindiniai pranešėjai buvo Europos neįgaliųjų judėjimo atstovai kartu su Ispanijos Sveikatos ir socialinių reikalų ministre p. Trinidad Jimenez ir Europos Komisijos Vice Prezidentė p. Viviane Reding.

daugiau ›

Efektyvios pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir nuteistųjų integracijos į visuomenę mokysimės iš norvegų

Lietuvoje dėl nusikalstamų veikų įvykdymo pataisos inspekcijų priežiūron kasmet patenka daugiau nei 20 000 asmenų. Kalėjimų departamento duomenimis, 2009 metų liepos 1 dieną pataisos inspekcijose buvo prižiūrimi: Biržų – 75, Druskininkų – 51, Kauno – 1065, Klaipėdos – 442, Kupiškio – 54, Panevėžio – 520, Plungės - 153, Radviliškio – 184, Šiaulių – 472, Šilalės – 55, Vilniaus – 1437 asmenys, t. y. daugiau nei 4500 asmenų. Atsižvelgiant į tai, kad nuteistieji, ypač grįžę iš įkalinimo įstaigų, dėl stigmatizacijos bei socialinių, darbinių įgūdžių stokos, neadekvačių lūkesčių, priklausomybių nuo psichoaktyviųjų medžiagų, polinkio į smurtą ir pan., patiria itin didelius sunkumus įsidarbinant, Lietuvoje taikomos jų elgesį ir mąstymą koreguojančios programos. Vienos tokių programų – individualios kognityvinės-bihevioristinės korekcinės programos „Tik tu ir aš“ adaptavimo paslaugas Kalėjimų departametui nuo 2007 metų gruodžio 6 dienos teikia VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (toliau – GIP). Ši korekcinė programa skirta darbui su priklausomais nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenimis, smurtinio elgesio korekcijai bei nusikalstamo elgesio problemų sprendimui.

daugiau ›