Naujienos

Įpusėjo paciento patikėtinio programos plėtros projektas

Įpusėjo Globalios iniciatyvos psichiatrijoje koordinuojamo projekto „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“, remiamo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, įgyvendinimas. Jau baigėsi balandžio gegužės mėnesiais vykę mokymai Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybėse. Mokymų metu buvo supažindinama su Paciento patikėtinio programa Vilniuje bei Europos šalių patirtimi įgyvendinant atitinkamas programas, pristatomi pranešimai apie paciento poreikių vertinimo svarbą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas bei tarpininkavimo kaip problemų ar konfliktų sprendimo būdo taikymą sveikatos apsaugos sistemoje. Mokymuose dalyvavo 38 projekto tikslinių grupių atstovai. Įvertinimo anketos pažymi, kad seminaras pilnai pateisino lūkesčius virš 90% dalyvių, o virš 70% dalyvių seminaro metu pateiktos žinios buvo absoliučiai naujos. Seminarų metu dalyviai džiaugėsi, kad Lietuvoje vykdomos novarotiškos iniciatyvos, domėjosi naujų paslaugų efektyvumu ir įgyvendinimo galimybėmis, dalinosi savo patirtimi ir darbinėmis aktualijomis bei nuogąstavo, kad trūksta lėšų ir neretai politinės valios pažangių, efektyvių, bendruomeniniais ir žmogaus teisių užtikrinimo principais grindžiamų modelių Lietuvoje diegimui.

Šiuo metu vykdomos tolimesnės projekto veiklos, pradėtas įgyvendinti trijų modelių „Paciento patikėtinio programos diegimas psichikos sveikatos centruose“; „Paciento patikėtinio programos diegimas psichoneurologiniuose pensionatuose” ir „Paciento patikėtinio programos diegimas psichiatrijos ligoninėse“ kūrimo etapas.

Daugiau informacijos galite teirautis tel. (8 5) 271 5760.

daugiau ›

Psichikos sveikatos srityje veikiančių NVO koalicija pasiryžusi veikti psichikos sutrikimų turinčių asmenų labui

Š. m. birželio mėn. baigiamas įgyvendinti vienerius metus trukęs projektas „Lietuvos psichikos sveikatos srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veikla srityje koalicijos pagrindu“, bendrai finansuotas Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Projekto vykdytojas – VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (GIP) kartu su partneriais Lietuvos psichologų sąjunga ir VšĮ „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“.

daugiau ›

Sveikatos apsaugos ministerija kviečiama imtis efektyvaus psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo

Š. m. balandžio 22 d. įvyko Sveikatos apsaugos ministerijos surengtas posėdis dėl Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo Lietuvoje, kurį balandžio mėnesio pradžioje inicijavo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (toliau tekste – GIP).

Praėjus trejiems metams po Psichikos sveikatos strategijos patvirtinimo LR Seime, GIP siekia dar kartą atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į šalies įsipareigojimus tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu užtikrinti žmogaus teises visiems žmonėms bei skatina įgyvendinti valstybės priimtus strateginius dokumentus. „Strategija yra aukščiausio lygmens politinis dokumentas, kuris apibrėžia valstybės psichikos sveikatos sistemos raidos principus, tad jos įgyvendinimas privalėtų tiesiogiai užtikrinti šių principų nuoseklų įgyvendinimą. Deja, šiandien kyla didelių abejonių dėl to, ar Vyriausybė ruošiasi įgyvendinti Strategijoje įtvirtintas principines nuostatas,“ – teigia GIP direktorė D. Juodkaitė.

daugiau ›

Lietuvos Respublikos Seimas vienbalsiai priėmė Įstatymą dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo

Šiandien, 2010 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Seimas vienbalsiai (95 balsai „už“) priėmė Įstatymą dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo ratifikavimo.

Įstatymas priimtas su išlyga dėl Konvencijos 25 straipsnio a punkto. Dėl šios išlygos (2 Straipsnio) buvo balsuota atskirai, už – 70, prieš – 3, susilaikė – 19 parlamentarų.

Parengta pagal Lietuvos neįgaliųjų forumo informaciją

daugiau ›

Negalios klausimai darbotvarkės viršūnėje: Europos socialinės srities ministrai žengė žingsnį keičiant Europos politiką neįgalių asmenų atžvilgiu

2010 gegužės 21 dieną 25 - kių ES šalių narių atstovai dalyvavo neformaliame ministrų susitikime negalios klausimais, kuris vyko Saragosoje, Ispanijoje. Pagrindiniai pranešėjai buvo Europos neįgaliųjų judėjimo atstovai kartu su Ispanijos Sveikatos ir socialinių reikalų ministre p. Trinidad Jimenez ir Europos Komisijos Vice Prezidentė p. Viviane Reding.

daugiau ›