Naujienos

Paciento patikėtinio programos diegimo modelių pristatymas

Šių metų rugsėjo 29 dieną rengiama konferencija „Paciento patikėtinio programos diegimo modelių pristatymas“. Šią konferenciją organizuoja nevyriausybinė organizacija VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“. Renginys yra Lietuvos Respublikos bei Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamo projekto „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“ dalis.

daugiau ›

Plovas pagal tadžikų papročius

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ vykdo projektą „Papildomas pajamas generuojančių terpainio pobūdžio veiklų vystymas Tadžikistano Sugdo srities psichiatrinėse įstaigose”. Projektu siekiama prisidėti prie ekonomikos vystymosi Sugdo srityje bei skatinti žmonių, turinčių psichikos sveikatos problemų, dalyvumą ir integraciją į visuomenę įdiegiant papildomas lėšas generuojančias bei pacientų užimtumą užtikrinančias veiklas penkiose psichikos sveikatos paslaugas teikiančiose institucijose. Projekto trukmė 24 mėnesiai (nuo 2009 balandžio 30 d. iki 2011 balandžio 30 d.). Bendra projekto vertė 354 413 eurų; iš jų: Europos Komisijos lėšos 283 530 eurų.

daugiau ›

Konferencija „Nuteistųjų resocializacija: korekcinių programų diegimas ir plėtra Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje“

2010 metų rugsėjo 17 d. VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ organizavo konferenciją “Nuteistųjų resocializacija: korekcinių programų diegimas ir plėtra Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje”.

Konferencija – baigiamasis projekto „Efektyvių pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir nuteistųjų mąstymo ir elgesio korekcijos metodų diegimas ir plėtra Lietuvos pataisos inspekcijose“, finansuojamo Norvegijos finansinių mechanizmų Bendradarbiavimo fondo, renginys. Projektą vykdo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Norvegijos Karalystės Pataisos tarnybos mokymo centru.

Koferencijoje sveikinimo žodį tarė Norvegijos ambasadorius Lietuvai Steinar Gil bei LR teisingumo ministras Remigijus Šimašius. Pranešimus skaitė projekto partnerių atstovai, svečiai iš Didžiosios Britanijos ir Naujosios Zelandijos bei Lietuvos mokslininkai, dirbantys nusikaltimų prevencijos srityje.

daugiau ›

Psichikos sveikatos bendruomenė

Tarptautinė organizacija „Global initiative on psychiatry“ (GIP) įkūrė internetinę psichikos sveikatos bendruomenę. Šios bendruomenės tikslas yra pagerinti psichikos sveikatos mažų ir vidutinių pajamų šalyse, sukuriant psichikos sveikatos paslaugų vartotojų, globėjų ir psichikos sveikatos specialistų pasaulinį tinklą.
Plačiau

daugiau ›

Sukurti paciento patikėtinio paslaugos diegimo modeliai

Rugpjūčio mėnesį sėkmingai baigti kurti trys paciento patikėtinio programos diegimo psichikos sveikatos centruose, psichiatrijos ligoninėse ir psichoneurologiniuose pensionatuose modeliai. Šie modeliai yra Globalios iniciatyvos psichiatrijoje koordinuojamo projekto „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“, remiamo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, vienas iš pasiekimų ir laukiamų rezultatų. Visi modeliai bus publikuoti leidinyje. Leidinyje bus pristatomi tam tikrai psichikos sveikatos priežiūros įstaigai ir psichoneurologiniams pensionatams adaptuotas paciento patikėtinio paslaugos diegimo modelis apžvelgiant sklandžiam diegimui būtinus aspektus: įstatyminę bazę, finansavimo mechanizmus, paciento patikėtinio darbo specifiką, kt. Šie trys modeliai apima visas psichikos sveikatos paslaugų grandis.

Oficialus modelių ir leidinio pristatymas planuojamas rugsėjo mėn. pabaigoje. Informacinio renginio metu bus supažindinama su projektu, jo veiklomis ir pasiekimais, išleistu specializuotu leidiniu. Kviečiame visus susidomėjusius ir norinčius dalyvauti!

Daugiau informacijos apie projektą, jo eigą ar planuojamą renginį galite teirautis tel.: (8 5) 271 5760.

daugiau ›