Naujienos

Konferencija „Nuteistųjų resocializacija: korekcinių programų diegimas ir plėtra Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje“

2010 metų rugsėjo 17 d. VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ organizavo konferenciją “Nuteistųjų resocializacija: korekcinių programų diegimas ir plėtra Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje”.

Konferencija – baigiamasis projekto „Efektyvių pakartotinių nusikaltimų prevencijos ir nuteistųjų mąstymo ir elgesio korekcijos metodų diegimas ir plėtra Lietuvos pataisos inspekcijose“, finansuojamo Norvegijos finansinių mechanizmų Bendradarbiavimo fondo, renginys. Projektą vykdo VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ kartu su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Norvegijos Karalystės Pataisos tarnybos mokymo centru.

Koferencijoje sveikinimo žodį tarė Norvegijos ambasadorius Lietuvai Steinar Gil bei LR teisingumo ministras Remigijus Šimašius. Pranešimus skaitė projekto partnerių atstovai, svečiai iš Didžiosios Britanijos ir Naujosios Zelandijos bei Lietuvos mokslininkai, dirbantys nusikaltimų prevencijos srityje.

daugiau ›

Psichikos sveikatos bendruomenė

Tarptautinė organizacija „Global initiative on psychiatry“ (GIP) įkūrė internetinę psichikos sveikatos bendruomenę. Šios bendruomenės tikslas yra pagerinti psichikos sveikatos mažų ir vidutinių pajamų šalyse, sukuriant psichikos sveikatos paslaugų vartotojų, globėjų ir psichikos sveikatos specialistų pasaulinį tinklą.
Plačiau

daugiau ›

Sukurti paciento patikėtinio paslaugos diegimo modeliai

Rugpjūčio mėnesį sėkmingai baigti kurti trys paciento patikėtinio programos diegimo psichikos sveikatos centruose, psichiatrijos ligoninėse ir psichoneurologiniuose pensionatuose modeliai. Šie modeliai yra Globalios iniciatyvos psichiatrijoje koordinuojamo projekto „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“, remiamo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, vienas iš pasiekimų ir laukiamų rezultatų. Visi modeliai bus publikuoti leidinyje. Leidinyje bus pristatomi tam tikrai psichikos sveikatos priežiūros įstaigai ir psichoneurologiniams pensionatams adaptuotas paciento patikėtinio paslaugos diegimo modelis apžvelgiant sklandžiam diegimui būtinus aspektus: įstatyminę bazę, finansavimo mechanizmus, paciento patikėtinio darbo specifiką, kt. Šie trys modeliai apima visas psichikos sveikatos paslaugų grandis.

Oficialus modelių ir leidinio pristatymas planuojamas rugsėjo mėn. pabaigoje. Informacinio renginio metu bus supažindinama su projektu, jo veiklomis ir pasiekimais, išleistu specializuotu leidiniu. Kviečiame visus susidomėjusius ir norinčius dalyvauti!

Daugiau informacijos apie projektą, jo eigą ar planuojamą renginį galite teirautis tel.: (8 5) 271 5760.

daugiau ›

Paciento patikėtinio programos plėtros projekto rėmuose kuriami paslaugos diegimo modeliai

Globalios iniciatyvos psichiatrijoje koordinuojamo projekto „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“, remiamo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, įgyvendinimas toliau vyksta sėkmingai. Liepos mėnuo skirtas trijų modelių – „Paciento patikėtinio programos diegimas psichikos sveikatos centruose“; „Paciento patikėtinio programos diegimas psichoneurologiniuose pensionatuose” ir „Paciento patikėtinio programos diegimas psichiatrijos ligoninėse“ – kūrimui: atlikta ekspertų kursiančių modelius, paieška, organizuotos darbo grupės ir susitikimai. Ekspertai – savo sričių žinovai, tarp kurių daug paciento patikėtinio darbą dirbusių ar dirbančių specialistų. Baigiamieji modelių kūrimo darbai planuojami rugpjūčio pradžiai ir tuomet bus pradėtos su leidyba susijusios veiklos.

Kadangi vis tik projekto įgyvendinimas artėja link pabaigos – rugsėjo 30 d. – jau planuojamos ir su projekto užbaigimu susijusios veiklos, būtent – informacinis renginys. Numatomas renginio laikas – rugsėjo mėn. priešpaskutinė savaitė. Renginio metu bus supažindinama su specializuotu leidiniu, pristatančiu tris modelius, aptariami projekto pasiekimai ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės. Kviečiame visus susidomėjusius ir norinčius dalyvauti!

Daugiau informacijos apie projektą, jo eigą ar planuojamą renginį galite teirautis tel. (8 5) 271 5760.

daugiau ›

Įpusėjo paciento patikėtinio programos plėtros projektas

Įpusėjo Globalios iniciatyvos psichiatrijoje koordinuojamo projekto „Paciento patikėtinio programos diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybių psichikos sveikatos priežiūros įstaigose ir psichoneurologiniuose pensionatuose“, remiamo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, įgyvendinimas. Jau baigėsi balandžio gegužės mėnesiais vykę mokymai Telšių, Kelmės, Rokiškio, Visagino ir Marijampolės savivaldybėse. Mokymų metu buvo supažindinama su Paciento patikėtinio programa Vilniuje bei Europos šalių patirtimi įgyvendinant atitinkamas programas, pristatomi pranešimai apie paciento poreikių vertinimo svarbą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas bei tarpininkavimo kaip problemų ar konfliktų sprendimo būdo taikymą sveikatos apsaugos sistemoje. Mokymuose dalyvavo 38 projekto tikslinių grupių atstovai. Įvertinimo anketos pažymi, kad seminaras pilnai pateisino lūkesčius virš 90% dalyvių, o virš 70% dalyvių seminaro metu pateiktos žinios buvo absoliučiai naujos. Seminarų metu dalyviai džiaugėsi, kad Lietuvoje vykdomos novarotiškos iniciatyvos, domėjosi naujų paslaugų efektyvumu ir įgyvendinimo galimybėmis, dalinosi savo patirtimi ir darbinėmis aktualijomis bei nuogąstavo, kad trūksta lėšų ir neretai politinės valios pažangių, efektyvių, bendruomeniniais ir žmogaus teisių užtikrinimo principais grindžiamų modelių Lietuvoje diegimui.

Šiuo metu vykdomos tolimesnės projekto veiklos, pradėtas įgyvendinti trijų modelių „Paciento patikėtinio programos diegimas psichikos sveikatos centruose“; „Paciento patikėtinio programos diegimas psichoneurologiniuose pensionatuose” ir „Paciento patikėtinio programos diegimas psichiatrijos ligoninėse“ kūrimo etapas.

Daugiau informacijos galite teirautis tel. (8 5) 271 5760.

daugiau ›