Publications

BACK
Title Type Language Download
Mental Health, Psychosocial Disability and the Right to live in the Community: Deinstitutionalisation and Advocacy for Change   English PDF
Viskas, ką norėjai žinoti apie psichikos sveikatą - psichikos sveikatos raštingumo vadovas   lietuvių
Fair trial: Enhancing Procesural Rights of Persons with Intellectual and/or Psychosocial Disabilities in Criminal Proceedings   Lietuvių PDF
MENTAL HEALTH POLICY IN THE BALTIC REGION: Looking for Synergies Between Governments and Civil Society   English PDF
Enhancing Procedural Rights of Persons with Intellectual and/or Psychosocial Disabilities in Criminal Proceedings: Analysis of the Situation in Lithuania   Lietuvių PDF
Training Pack: Innovating European Lawyers to Advance the Rights of Children with Disabilities   English PDF
Mokomoji medžiaga: Europos teisininkų kompetencijos didinimui vaikų, turinčių negalią, teisių užtikrinimo srityje   Lietuvių PDF
Nacionalinė teisinių inovacijų strategija Lietuvai: įtraukusis ugdymas – esminė kiekvieno vaiko teisė   Lietuvių PDF
National legal innovation strategy for Lithuania: the right of every child to inclusive education   English PDF
За дверьми интерната: как устроена жизнь "выпускников" соцучреждения   Lankstinukas Rusų PDF
Как живут и о чем мечтают жительницы белорусского интерната   Lankstinukas Rusų PDF
Психическое здоровье и деинситуализация в Республике Беларусь   Lankstinukas Rusų PDF
Awarness raising poster about deinstitutionalisation in Belarus   Plakatas Rusų PDF
Оценка готовности оказания услуг людям с интеллектуальными и/или психическими нарушениями на уровне местных сообществ в Беларуси   Rusų PDF
Paguodos skrynelės:metodinė priemonė 7-12 metų vaikų emocinio savireguliavimo įgūdžiams lavinti   Lietuvių
Living independently and being included in the community. Monitoring report on the implementation of the UN CRPD 19 Article in Lithuanian social care system   Lietuvių PDF
Independent Living and Community Inclusion. Monitoring Implementation of UN CRPD Art. 19 in Lithuanian Social Care Institutions   English PDF
The analysis of change in public attitudes and causes of discrimination   Lietuvių PDF
Access to Justice for Children with Mental Disabilities in Administrative, Civil and Criminal Domains in Lithuania: Summary Report   Lietuvių PDF
Human Rights in Lithuanian Social Care System   Lietuvių PDF
Įvairovė verslo sėkmei   Lietuvių PDF
Pasaulinis senėjimas   Lietuvių PDF
Kognityvinės - elgesio terapijos principų taikymas ir ugdymas vaikų socializacijos centruose. Metodinė premonė   Lietuvių PDF
Vystomasis bendradarbiavimas, pasaulinis senėjimas ir psichikos sveikata   Lietuvių PDF
Nuo mitų prie tikrovės: psichikos sveikatos vaizdavimas žiniasklaidos priemonėse   Lietuvių PDF
Sutrikusios psichikos ir sutrikusio intelekto asmenų atstovavimas   Lietuvių PDF
ŽIV, AIDS ir psichikos sveikata. Psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas ŽIV infekuotiems ir AIDS sergantiems asmenims Lietuvoje. Tyrimo ataskaita   Lietuvių PDF
Mental health reforms: chalanges in Lithuania   English PDF
Darbas su prasižengusiais nepilnamečiais vaikų socializacijos centruose, Norvegijos patirties pritaikymas Lietuvai   Lietuvių PDF
Vaikų, kuriems paskirta vidutinės priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nusižengti, analizė   Lietuvių PDF
Paciento patikėtinio paslauga Lietuvoje- metodinės rekomendacijos psichikos sveikatos srityje dirbančioms organizacijoms   Lietuvių Mūsų biure
Paciento patikėtinio programos diegimo modeliai psichikos sveikatos centruose, psichiatrinėse ligoninėse ir psichoneurologiniuose pensionatuose   Lietuvių Mūsų biure
Neįgaliųjų įvaizdis Lietuvoje – požiūris iš Skandinavijos   Lietuvių PDF
Image of Disabled in Lithuania – View from the Scandinavian Perspective   English PDF
Paciento teisėms įgyventi teikiama paciento patikėtinio paslauga – lankstinukas   Lietuvių Mūsų biure
Ankstyvosios intervencijos taikymas mažinant psichiką veikiančių medžiagų vartojimą – mokymų medžiaga   Lietuvių PDF arba biure
Pagalbos žmonėms, turintiems psichikos negalią, teikimo rekomendacijos policininkams ir greitosios pagalbos darbuotojams – mokymų medžiaga   Lietuvių PDF
Neveiksnumo problematika Europos Sąjungos deklaruojamų vertybių kontekste – neveiksnumą reglamentuajančių ES teisės aktų analizė   Lietuvių PDF
Patarimai su psichikos sveikatos temomis susiduriantiems žurnalistams – atmintinė   Lietuvių PDF
Tolerancijos savaitė „Griauname sienas, ugdome toleranciją“   Lankstinukas Lietuvių PDF
Paciento patikėtinės pasirengusios jums padėti   Lankstinukas Lietuvių Mūsų biure
Galiu dirbti – Tęstinis projekto „Žmonių, turinčių psichikos ir proto negalią, įdarbinimas“ informacinis biuletenis   Lietuvių PDF
Psichikos sveikatos paslaugos bendruomenėje: neįgaliųjų įdabinimas – straipsnių rinkinys   Lietuvių PDF
Partneriai geresnės politikos kūrimui. Įtraukimo į sprendimų priėmimą vadovas   Lietuvių PDF
Žmogaus teisių stebėsena uždarose psichikos sveikatos priežiūros ir globos institucijose – projekto ataskaita   Lietuvių PDF
Human Rights Monitoring in Residential Institutions for Mentally Disabled and Psychiatric Hospitals   English PDF
Human Rights
in Mental Health Care in Baltic Countries
  English PDF
Žmogaus teisės Baltijos šalių psichikos sveikatos priežiūros srityje   Lietuvių PDF
INIMÕIGUSED Balti riikide vaimse tervise poliitikas   Eesti PDF
Pasitrauk — nesimato! Kaip sėkmingai įdarbinti asmenį su psichikos negalia.   Lankstinukas Lietuvių PDF
Bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos Lietuvoje   Lietuvių PDF
Vaiko teisių padėtis Lietuvos stacionariose globos ir ugdymo įstaigose – tyrimo ataskaita   Lietuvių PDF
Children’s Rights Situation in the Residential Care and Education Institutions in Lithuania   English PDF
Primasis psichozės epizodas   Informacinis leidinys Lietuvių PDF
Kaip tinkamai vartoti vaistus   Lietuvių PDF
Rights of People with Intellectual Disabilities   English Mūsų biure
Psichikos sveikatos finansavimas   Lietuvių Mūsų biure
Мэри С. Таунсенд “Сестринские диагнозы в псичиатрической практике”   Руский Mūsų biure
Расстройства поведения детского и подростково возраста   Руский Mūsų biure
Saulius Pečiulis “Ten secrets to a successful life for people with mental problems”   English Mūsų biure
ПЕРВЫЙ ЭПИЗОД ПСИХОЗА   Руский PDF